Tingimused

Läti Vabariigi seadusandlus sätestab, et veebipoe omanik peab järgima kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimusi ning õigust keelduda. Sellist klauslit nimetatakse kauglepinguks. ( MK reeglid ).

kaugleping

Selles e-poes pakutavate kaupade SIA RAVA LUX müüja, edaspidi müüja, ja teiselt poolt tellimuse esitaja, edaspidi Ostja, sõlmivad järgmise Lepingu. :

Müüja kohustub müüma ja tarnima kauba Ostjale vastavalt Ostja tellimusele.

Kohaletoimetamise ja maksmise kord

Ostja tellib selle saidi kaudu kaupu, märkides ära tellitud kauba liigi ja koguse. Ostjal on võimalus tasuda kauba eest Veebipoodi sisseehitatud makseviise kasutades või tasudes Müüja koostatud ja Ostjale e-posti teel saadetud arve alusel vastavalt tellimusele. Arve väljastatakse elektrooniliselt ja kehtib ilma allkirjata. Kauba eest saab tasuda ka pangakaardiga, internetipanga kaudu või kauba kättesaamisel sularahas.

Müüja tagab kauba kohaletoimetamise 10 päeva jooksul alates kauba eest tasumise laekumisest, kooskõlastades tarneaja Ostjaga. Tavaliselt juhtub see järgmisel päeval pärast tellimuse esitamist.

Maksevõimalused ja kohaletoimetamine

Kaupade ja teenuste eest saate tasuda järgmistel viisidel:

 • pangaülekanne
 • krediit- või deebetkaardiga (ainult saidil oleva tellimuse kaudu)
 • sularahas kontorisse kättesaamisel või Riias kättetoimetamisel

Tavaliselt saab kauba kätte tellimuse esitamise päeval, kuid mõnel juhul võib kaup olla saadaval 1-3 tööpäeva jooksul. Peale tellimuse saamist võtab meie konsultant Teiega ühendust.

Kulleriga kohaletoimetamine toimub tavaliselt teie tellimuse kättesaamise päeval, kuid mõnel juhul võivad tähtajad olla kuni 3 tööpäeva.

Kohaletoimetamine Omniva ja DPD pakiautomaatidega Lätis toimub kauba laosoleku korral üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul.
Eestis ja Leedus 3-4 tööpäeva.

Korja üles:

 • Vastuvõtt kontorist: Slokas ielā 52J – TASUTA

Kohaletoimetamine kulleriga:

 • Riias:                                                        - 4.00€
 • Riias (tellimustele üle 30€):           - 2.80€

 • Lätis (ettemaks):                                  - 8.90€

Kohaletoimetamine pakiautomaatide kaudu:

 • DPD Lätis                                                                              - 3.00€
 • Omniva Lätis                                                                       - 3.20€
 • Omniva Leedus                                                                   - 9.90€
 • Omniva Eestis                                                                     - 9.90€

Kauba kättesaamisega seotud küsimuste korral
võtke meiega ühendust järgmisel telefoninumbril: +371 24668896

Taganemisõigus

Покупатель имеет право отказаться от Товара в течение 14 календарных дней с момента получения Товара, отправив Продавцу письмо об отказе.
Покупатель обязан вернуть товар Продавцу в течение 7 дней после отправки письма об отказе. Все расходы, которые возникнут в связи с возвратом товара Продавцу, несет Покупатель.
Покупатель не может воспользоваться правом на отказ, если:
 • заказанные товары не подлежат возврату из-за их характера, они скоропортящиеся или могут быть быстро использованы;
 • заказанный товар передается непосредственно Покупателю по индивидуальному заказу;

Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse artikli 12 kuues osa sätestab, et "tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest keeldumisõiguse kasutamise ajal." Müüja jätab endale õiguse keelata Ostjal taganemisõigus või hüvitisest kinnipidamine toote kahjustamise, toote hoolimatu käitlemise korral kasutamise ajal või juhiste mittejärgimise korral, kui toote originaalpakend või selle pakend on kadunud. on oluliselt kahjustatud.

Lepingu lõpetamine, kvaliteetse kauba tagastuspoliitika:

1. Ostjal www.ravalux.lv ("Ostja"), kes on tarbija (füüsiline isik), on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul põhjust avaldamata Kaubast keelduda, kui seda ei ole kasutatud, kahjustatud või selle välimust ei muudeta, sest need. kauba välimust või selle pakendit muudeti ainult vastavalt vajadusele, et tutvuda saadud kaubaga. Ostja peab seda õigust kasutama vastutustundlikult ja tagastama Toote originaalpakendis ning tagastama kõik Toote komponendid. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja.
2. Kauba tagastamisel vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest, mis tekkis seoses toimingutega, mis ei ole vajalikud Kauba olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks.
3. Toode tuleb tagastada klienditeeninduskeskusesse.
4. Pärast tagastatava Kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab Müüja Ostjale Kauba eest raha ja selle kohaletoimetamise kulud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava Kauba kättesaamise päevast. Kui tagastatakse vaid osa Kaubast, siis saatekulusid ei hüvitata. Müüja ei ole kohustatud selliseid tagastamiskulusid katma.
5. Toode tuleb tagastada originaalpakendis (koos juhendi ja garantiikaardiga, kui need dokumendid olid tootega kaasas). Tagastamisel tuleb esitada arve koos tellimuse numbriga.
6. Ostja vastutab tagastatava Kauba terviklikkuse eest. Kui Kaup ei ole komplektne, ei võta Müüja tagastatud Kaupa vastu.
7. Ostja ei saa kasutada Veebipoest ostetud Kauba tagastamise õigust, kui:
7.1. Kaup on valmistatud vastavalt Ostja juhistele (eritellimusel) või on Kaup selgelt isikustatud (kohandatud Ostja isiklikele vajadustele);
7.2. Ostja on avanud Kauba pakendi, mida hügieeni- ja hügieenikaalutlustel ei ole võimalik tagastada;
8. Kaugleping 14 (neljateistkümne) päeva jooksul põhjendamata ülesütlemise õigust ei kohaldata juriidilistel isikutel (ettevõtjatel).

Toote kvaliteet:

9. Tootefotod on illustratiivse tähendusega, originaaltooted võivad näidatust erineda. Esitatud fotod ei saa olla pretensioonide aluseks. Toode loetakse nõuetele vastavaks, kui see vastab veebipoes toodud näidisele, mudelile või kirjeldusele.
10. Kauba ebapiisava kvaliteedi korral võib Ostja pöörduda klienditeeninduskeskusesse aadressil Slokas tn 52J.
11. Garantiihoolduse periood on 7 kuni 30 (seitse kuni kolmkümmend) kalendripäeva. Erandjuhtudel, kui Kaup saadetakse teises EL-i riigis asuvatesse garantiiteeninduskeskustesse, võib kauba garantiiteeninduse protsess olenevalt kauba iseloomust võtta aega 14 kuni 50 (neliteist kuni kakskümmend) kalendripäeva. Rõhutame, et kõikidel juhtudel püüame garantiiteeninduse protsessi võimalikult kiiresti ellu viia.
12. Kauba tootja garantiikohustused kehtivad ainult juhul, kui Kauba kasutustingimusi ei ole rikutud. Enne Toote kasutamist peab Ostja hoolikalt läbi lugema Toote kasutusjuhendi, kui see on olemas.
13. Garantiiteeninduskeskusest ja/või Müüjalt välja võtmata ja garantiiteenindusse üle antud kaupu säilitatakse 3 (kolm) kuud. See periood algab hetkest, kui Ostjat esmakordselt teavitatakse tema poolt antud kontaktandmetel (telefon, e-posti aadress jne), et Ostjale on võimalik garantiiteeninduskeskusest tagastatav Kauba kätte saada. Kui Ostja ei saa Kauba määratud tähtaja jooksul kätte, on Müüjal õigus Kaupa enam hoiustada, Kaupa saab kasutada. Müüja ei vastuta sellisel juhul Ostja saamata jäänud Tootesse jäänud teabe ja muude Ostja kahjude eest, mis on tekkinud seoses Toote sellise hävimisega.
14. Müüja poolt antud garantii ei piira Ostja õigusi, mis on seadusega määratud ebapiisava kvaliteediga kauba või teenuse ostmisel. Vaidlused kaupade kvaliteedi, tagastamise ja muude ostu-müügi tingimuste üle lahendatakse kaupade müügireeglitega ettenähtud viisil ning Läti Vabariigi seadusandluse alusel.
15. Vastame hea meelega kõikidele teie küsimustele e-posti aadressil [email protected] ja telefonil +371 24668896.
16. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste teel. Kui Müüja keeldub Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei nõustu Müüja pakutud lahendustega ja leiab, et tema õigusi või huve on rikutud, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise komisjonile. (rohkem teavet vaidluste lahendamise kohta leiate aadressilt http://www.ptac.gov.lv/lv).
17. Lisaks ülaltoodule võib Ostja kasutada veebilehelt ostetud kaupade või teenustega seotud vaidluste lahendamiseks elektroonilist vaidluste lahendamise platvormi (ODR). Lisateave http://ec.europa.eu/odr.

Ebarahuldava kvaliteediga või mittetäielikult kokku pandud kaup

18. Ostja, kes soovib esitada kaebust ebapiisava kvaliteediga Kauba või mittetäielikult komplekteeritud Kauba kohta, saab seda teha kauba kättesaamise kohas või e-posti aadressil [email protected].
19. Pretensiooni esitamisel peab Ostja esitama järgmised andmed:
19.1. Toote tellimuse number;
19.2. Toote defekt, tõendid kahjustuste kohta või puuduv osa tuleb tuvastada/nimetada;
19.3. Esitada tuleb ka muud tõendid, näiteks foto tootest, foto defekti asukohast (kui tegemist on mehaanilise vigastusega ja on võimalik pildistada), foto toote pakendist jne.
20. Pretensiooni esitamisel peab Ostja märkima ühe pretensiooni lahendamise viisidest:
20.1. Müüja on kohustatud kõrvaldama Kauba mittevastavuse – puudused, kui puudusi on võimalik mõistliku aja jooksul hüvitamata kõrvaldada;
20.2. alandada vastavalt kauba hinda;
20.3. asendama Kauba sarnase ja korraliku kvaliteediga Kaubaga, välja arvatud juhtudel, kui puudused on väikesed või tekkisid Ostja süül;
20.4. lõpetada Leping ja tagastada Ostjale Kauba eest tasutud summa, kui ebakvaliteetse kauba müük on tellimuse oluline rikkumine.
21. Pretensiooni läbivaatamisel tuleb vastata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagastamise korral hüvitab Müüja Ostjale Kauba ja selle kohaletoimetamise maksumuse. Kui tagastatakse vaid osa Kaubast, siis saatekulusid ei hüvitata.

Kahjustatud pakk

22. Kontrolli kulleri juuresolekul koju toimetatud paki kvaliteeti. Kui leiate selle kahjustatud:
22.1. teatama sellest Kauba kohale toimetanud kullerile;
22.2. märkige saadetise saatedokumenti, et pakk on kahjustatud, ning täitke koos kulleriga paki kahjustamise (ülevaatuse) akt;
22.3. tutvuge pakendis oleva Kaubaga ja kahjustuste korral jäädvustage kahjustus fotodega. Kauba tagastamise protseduuriks on vaja fotosid;
22.4. kui pakend ei ole kahjustatud, ei vaja Kaup kulleri juuresolekul ülevaatust. Kui võtate paki vastu ja allkirjastate dokumendid, siis eeldatakse, et pakk on üle antud nõuetekohaselt.

Andmetöötlus

Tellimuse vormistamisel vajalike andmete sisestamisega kinnitab Ostja, et on tutvunud ja nõustub, et tema poolt edastatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada vastavalt Ostja poolt kehtestatud õigusaktide nõuetele. Läti Vabariik. Teabe sisestamisega nõustub Ostja, et nimetatud e-posti aadressile saadetakse Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated.

Ostukorv

Ostukorv on tühi.